Ispis

Raspored za tjedan od 26.1. do 30.1.2015.godine

Napisao/la Studentska služba.

I. godina

Ispit iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. održati će se u petak 30.1.2015. u 10.00 sati u učionici 0-1.

II. godina

Ispit iz kolegija Organska kemija II. održati će se u petak 30.1.2015. u 10.00 sati u učionici 0-1.

III. godina

Predavanja iz kolegija Imunokemija s osnovama imunologije počinju u ponedjeljak 26.1.2015. godine i  održavati će se u predavaonici klinike za infektivne bolesti.

Raspored predavanja i seminara.

Studenti moraju biti spremni sa svojim seminarima prije no što počne nastava.

Ispis

Raspored za tjedan od 19.1. do 24.1.2015.godine

Napisao/la Studentska služba.

I. godina

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. počinju u ponedjeljak 19.1.2015. i održavati će se u laboratoriju na Medicinskom fakutletu.

Raspored vježbi i grupa

II. godina

Vježbe iz kolegija Organska kemija II. počinju u ponedjeljak 19.1.2015. i održavati će se u laboratoriju u Rodoču.

Studenti trebaju ponijeti praktikum za Organsku kemiju.

Raspored vježbi i grupa

Kolokvij iz kolegija Analitička kemija II biti će u utorak 20.1.2015. u 10.00 sati u učionici 1-4.

III. godina

Ispit iz kolegija Slobodni radikali i antioksidansi održati će se u ponedjeljak 19.1.2015. u 08.00 sati u učionici 0-1.

Raspored učionica za predavanja iz kolegija Farmaceutika I.:

ponedjeljak 19.1. - 09.30 do 12.30 sati- učionica 308, od 14.00 do 15.00 sati učionica 1-4.
utorak 20.1. - 09.00 do 17.30 sati- učionica 306
srijeda 21.1. - 09.00 do 10.30 sati - učionica 308, od 11.00 do 12.30 sati učionica 119, od 14.00 do 15.30 - učionica 308
četvrtak 22.1. - 09.00 do 17.30 sati - učionica 302
petak 23.1. - 09.00 do 14.30 sati - učionica 315

Izvedbeni plan iz kolegija Farmaceutika I.

Predavanja i radni listovi
Za prvi seminar studenti trebaju imati isprintane radne listove (za svakog studenta 3 lista).

IV. godina

Vježbe iz kolegija Klinička biokemija počinju u ponedjeljak 19.1.2015. i održavati će se na Medicinskom fakutletu.

Raspored vježbi i grupa
 
Ispis

Raspored za tjedan od 19.1. do 24.1.2015.godine

Napisao/la Studentska služba.

I. godina

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. počinju u ponedjeljak 19.1.2015. i održavati će se u laboratoriju na Medicinskom fakutletu.

Raspored vježbi i grupa

II. godina

Vježbe iz kolegija Organska kemija II. počinju u ponedjeljak 19.1.2015. i održavati će se u laboratoriju u Rodoču.

Raspored vježbi i grupa

Kolokvij iz kolegija Analitička kemija II biti će u utorak 20.1.2015. u 10.00 sati u učionici 1-4.

III. godina

Ispit iz kolegija Slobodni radikali i antioksidansi održati će se u ponedjeljak 19.1.2015. u 08.00 sati u učionici 0-1.

Raspored učionica za predavanja iz kolegija Farmaceutika I.:

ponedjeljak 19.1. - 09.30 do 12.30 sati- učionica 308, od 14.00 do 15.00 sati učionica 1-4.
utorak 20.1. - 09.00 do 17.30 sati- učionica 306
srijeda 21.1. - 09.00 do 10.30 sati - učionica 308, od 11.00 do 12.30 sati učionica 119, od 14.00 do 15.30 - učionica 308
četvrtak 22.1. - 09.00 do 17.30 sati - učionica 302
petak 23.1. - 09.00 do 14.30 sati - učionica 315

Izvedbeni plan iz kolegija Farmaceutika I.

IV. godina

Vježbe iz kolegija Klinička biokemija počinju u ponedjeljak 19.1.2015. i održavati će se na Medicinskom fakutletu.

Raspored vježbi i grupa
 
Ispis

Obavijest

Napisao/la Studentska služba.

Studenti koji trebaju potpis ili upis ocjene kod prof.dr.sc. Ž.Romića, i prof.dr.sc. M.Biruša trebaju donijeti inedekse u utorak 13.1.2015.

Studenti druge godine trebaju donijeti indekse u utorak 13.1.2015. radi upisa ocjena iz kolegija Bioetika.

Ispis

Raspored za tjedan od 12.1.2015. do 16.1.2015.

Napisao/la Studentska služba.

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.

ponedjeljak 12.1. - 09.00-15.00 sati - učionica 118
utorak 13.1.- 09.00-15.00  sati  - učionica 306
srijeda 14 .1. -09.00-14.00 sati  - učionica 307, 14.00 do 15.00 sati  - učionica 216
četvrtak 15.1.- 09.00-15.00 sati  - učionica 302
petak 16.1. - 09.00-15.00 sati  - učionica 307
 
II. godina - Organska kemija II

ponedjeljak 12.1. - 09.00-13.30 sati  - učionica 209, 13.30 do 15.00  sati - __
utorak 13.1.- 09.00-15.00 sati   - učionica 302
srijeda 14 .1. -09.00-11.00 sati  - učionica 308, 11.00 do 12.30 -  sati učionica 119, 12.30 - 15.00 sati  - učionica 0-1
četvrtak 15.1.- 09.00-15.00 sati  - učionica 315
petak 16.1. - 09.00-15.00 sati  - učionica 315
 
 
IV. godina - Klinička biokemija 

ponedjeljak 12.1. - 08.30 sati - MF, histološki laboratorij
Predavanja će se održavati na Medicinskom fakultetu u histološkom laboratoriju.
Ispis

Raspored za tjedan od 7.1.2015. do 10.1.2015.

Napisao/la Studentska služba.

I. godina - Fizika

srijeda 7.1.2015. - 08.00 - 14.00 sati - učionica 307
četvrtak 8.1.2015. - 08.00 - 14.00 sati - učionica 302
petak 9.1.2015. - 08.00 - 14.00 sati - učionica 306
subota 10.1.2015. - 08.00 - 14.00 sati - učionica 306

II. godina - vježbe iz kolegija Biokemija I.

Vježbe iz kolegija Biokemija I. počinju u srijedu 7.1.2015. na Medicinskom fakultetu.
Kolokvij iz Biokemije I. biti će u četvrtak 8.1.2015. u 13.00 sati na Medicinskom fakultetu.
Raspored vježbi i grupa.

III. godina - Izborni kolegij - Slobodni radikali i antioksidansi

srijeda 7.1.2015. - 08.00 sati, učionica 1- 4 ispit iz kolegija Farmakognozija I.
 
srijeda 7.1.2015. od 10.15 do 11,30 sati - učionica 308
                od 11.30 do 15.00 sati - učionica 0-1
četvrtak 8.1.2015. od 09.00 do 15.00 -  učionica 315
petak 9.1.2015.  od 09.00 do 15.00 - učionica 307
 
Raspored predavanja i teme za seminare.

IV. godina - Klinička biokemija

Predavanja počinju u ponedjeljak 7.1.2015. godine. i održavati će se na Medicinskom fakultetu u fiziološkom laboratoriju.
Raspored predavanja i teme za seminare.

www.farf.ba

Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Najeftniji tvrdi uvez i print u gradu