Ispis

Raspored ispita za tjedna od 22.9 do 27.9.2014.

Napisao/la Studentska služba.

Utorak 23.9.2014.

Biokemija I.  - 12.00 sati, učionica 315
Farmakologija I. i II. - 14.30 sati, učionica 315
Opća kemija sa stehiometrijom II. - 10.00 sati, dekanat

Srijeda 24.9.2014. 

Farmaceutika II - 10.00 sati, učionica 315
Fizikalna kemija II - 10.00 sati, učionica 315

Četvrtak 25.9.2014.

Organska kemija II - 10.00 sati, dekanat
Biologija stanice i genetika - 12.00 sati, učionica 315
Imunokemija s osnovama imunologije - 12.00 sati, učionica 315

Petak 26.9.2014.

Slobodni radikali i antioksidansi - 10.00 sati, učionica 315 
Farmaceutska kemija II - 09.00 sati, učionica 302
Biokemija II. - 08.15 sati - dekanat
Matematika i statistika za farmaceute - 10.00 sati, učionica 315 

Subota 27.9.2014.

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati (pismeni), učionica 302, usmeni po dogovoru
Ispis

Raspored ispita za tjedna od 08.9. do 13.9.2014.

Napisao/la Studentska služba.

Ponedjeljak 08.9.2014.

Fizika - 10.00 sati - dekanat
Farmakognozija II - 10.00 sati - učionica 308

Utorak 09.09.2014.

Farmakologija II - 14.30 - učionica 307
Biokemija I - 12.00 sati - učionica 315

Srijeda 10.09.2014.

Fizikalna II - 10.00 sati - učionica 308
Farmaceutika II - 10.00 sati - učionica 308

Četvrtak 11.09.2014.

Biologija stanice i genetika - 12.00 sati - učionica 302
Biokemija II - 10.00 sati - dekanat
Imunokemija s osnovama imunologije - 12.00 sati - učionica 302

Petak 12.09.2014.

Opća kemija sa stehiometrijom II - 10.00 sati - učionica 308
Organska kemija II. - 10.00 sati - učionica 308
Slobodni radikali i antioksidansi - 10.00 sati - učionica 308

Subota 13.09.2014.

Farmaceutska kemija II - 09.00 - učionica 302
 
2. rok iz kolegija Farmaceutska kemija II biti će 26.09.2014.
Ispis

Obavijest

Napisao/la Studentska služba.

Obavještavaju se studenti svih godina studija na Farmaceutskom fakultetu da nastava za akademsku godinu 2014./2015. počinje u ponedjeljak 29. 09. 2014. Točan raspored kao i satnica predavanja biti će naknadno objavljeni. Prvog dana predavanja studenti prve i druge godine trebaju preuzeti udžbenike iz kolegija "Uvod u studij" i "Mikrobiologija i parazitologija I".

Napomena: Studenti imaju mogućnost kupnje navednih udžbenika po cijeni od 20KM "Uvod u farmaciju" i 40KM "Mikrobiologija i parazitologija"

Ispis

Raspored ispita za tjedan od 1.9. do 5.9.2014.

Napisao/la Studentska služba.

Ponedjeljak 1.9.2014.

Anatomija čovjeka - 09.00 sati - Medicinski fakultet
Analitička kemija I. (zadatci) - 09.15 sati - Medicinski fakultet (javiti se mr.sc. Nevenki Jelić-Knezović)
Farmakognozija I. - 10.00 sati - dekanat 

Utorak 2.9.2014.

Patofiziologija s osnovama patologije - 09.00 pismeni ispit- Medicinski fakultet , usmeni nakon objave rezultata 
Analitička kemija I (teorija) - 09.15 sati - učionica 315
Analitička kemija II - 09.15 sati - učionica 315
Instrumentalne metode analize u farmaciji - 09.15 sati - učionica 315

Srijeda 3.9.2014.

Fizikalna kemija I. - 10.00 sati - učionica 315
Farmaceutika I. - 10.00 sati - učionica 315

Četvrtak 4.9.2014.

Matematika i statistika za farmaceute - 10.00 sati - dekanat
Farmaceutska kemija I. (pismeni) - 09.15 sati - učionica 315
Mikrobiologija s parazitologijom II- (kolokvij) 08.00 sati- učionica 307

Petak 5.9.2014.

Farmaceutska kemija I. (usmeni) - dogovoriti će se sa profesoricom
Mikrobiologija s parazitologijom II - 09.00 sati - učionica 315

Ispis

Raspored za tjedan od 7.7 do 12.7.2014.

Napisao/la Studentska služba.

Ponedjeljak 7.7.2014. 

Biokemija I. - 13.00 sati - učionica 307
Farmakologija II. - 15.00 sati - učionica 315

Utorak 8.7.2014.

Biokemija prehrane - 10.00 sati - učionica 307
Farmakologija I. - 15.00 sati - učionica 315

Srijeda 9.7.2014.

Fiziologija -  10.00 sati - učionica 307
Fizikalna kemija II - 10.00 sati - učionica 307
Farmaceutika I. - 10.00 sati - učionica 307

Četvrtak 10.7.2014.

Analitička kemija I. - 09.15. sati učionica - 0-1
Analitička kemija II.  - 09.15. sati učionica - 0-1
Instrumentalne metode analize u farmaciji  - 09.15. sati učionica - 0-1
Biokemija II. -  09.15. sati učionica 302
Farmakognozija I - 10.00 sati - učionica 307

Petak 11.7.2014.

Patofiziologija s osnovama patologije - 10.00 sati - učionica 307
Opća kemija sa stehiometrijom II. - 10.00 sati - učionica 307

Subota 12.7.2014.

Farmaceutska kemija II - 09.00 sati - učionica 306
Ispis

Raspored ispita za tjedan 16.6. do 20.6.

Napisao/la Studentska služba.

ponedjeljak 16.6.2014.
- Mikrobiologija s parazitologijom - 11.00 sati - Fakultet zdravstvenih studija dvorana 4
- Farmaceutika II. - 08.30 sati - učionica 109
utorak 17.6.2014.
- Farmakologija 1 - 14.30 sati - učionica 302
srijeda 18.6.2014.
- Zdravstvena ekologija - - 10.00 sati, Medicinski fakultet, javiti se tajnici Sonji Šunjić.
- Analitička kemija II. - 10.00 sati - dekanat
četvrtak 19.6.2014.
- Organska kemija II. - zakazani termin se prebacuje za petak 20.6.
petak 20.6.2014.
- Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati - učionica 302
- Opća kemija sa stehiometrijom II - 12.00 sati - učionica 0-1 (nova zgrada)
- Fizikalna kemija I. - 12.00 sati - učionica 0-1 (nova zgrada)
- Organska kemija II. - 12.00 sati - učionica 0-1 (nova zgrada)

www.farf.ba

Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Najeftniji tvrdi uvez i print u gradu